Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen trong bao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen trong bao

Nguyen trong bao
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:13:41
Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:09:41
Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:04:14
Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:00:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-19 20:10:42
Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 20:01:52

Luyện toán

9 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 900

Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 19:35:32
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 20:51:47
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 16:23:13
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 19:40:42
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 19:53:41
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 13:36:10
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 13:49:01
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 13:46:54
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:55:41