Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen trong bao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen trong bao

Nguyen trong bao
Xin chào cảm ơn các bạn đã vào nhà mình nhà của mình ,mình tên là nguyễn trọng bảo học sinh lớp 5a3 trường tiểu học phú kim

Điểm thi

Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:13:41
Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:09:41
Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:04:14
Nguyen trong bao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:00:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-19 20:10:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 20:01:52

Luyện toán

5 -Trung bình 7.31 - Tổng điểm 658

Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 13:48:04
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 19:40:42
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 19:53:41
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 13:49:01
Nguyen trong bao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 13:46:54