Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Bảo Bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Bảo Bảo

Hoàng Bảo Bảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hoàng Bảo Bảo
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:07:18
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:41:27
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:41:55
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 14:46:40
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:01:04

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:35:20
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:43:05
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:50:24

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:30:46
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:39:14
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:42:30
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:46:59
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:50:29
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:56:11
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:46:03
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:51:51
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 14:56:56

Điểm thi

Hoàng Bảo Bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-20 20:12:53
Hoàng Bảo Bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-15 14:54:12
Hoàng Bảo Bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-11 20:01:32