Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Bảo Bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Bảo Bảo

Hoàng Bảo Bảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Hoàng Bảo Bảo
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 5.57 - Tổng điểm 668

Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:41:55
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 14:46:40
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:41:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:07:18
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:01:04

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.62 - Tổng điểm 305

Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:50:24
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:43:05
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:35:20

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 996

Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:30:46
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 14:56:56
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:46:59
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:56:11
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:51:51
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:46:03
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:50:29
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:42:30
Hoàng Bảo Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:39:14

Điểm thi

Hoàng Bảo Bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-20 20:12:53
Hoàng Bảo Bảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-15 14:54:12
Hoàng Bảo Bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-11 20:01:32