Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngyuen xuan tho. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngyuen xuan tho

ngyuen xuan tho
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

24 -Trung bình 5.68 - Tổng điểm 3122

ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:20:42
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:34:46
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:45:42
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:56:40
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:44:34
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 10:59:20
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:13:55
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:16:20
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:47:55
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 19:22:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.85 - Tổng điểm 424

Luyện Tiếng Anh

40 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 5510

ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 19:08:02
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 11:29:57
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:44:25
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:07:07
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:30:27
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:17:32
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 19:14:11
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:27:41
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:17:28
ngyuen xuan tho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:32:24

Điểm thi

ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:06:42
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-11 21:13:56
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 21:51:21
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 21:36:30
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-22 20:31:50
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-20 19:47:58
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-20 19:28:55
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-19 20:04:32
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-19 19:57:55
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-10 20:07:26
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-22 19:48:34
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-22 18:55:04
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-22 18:51:55
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:11:52
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:09:54
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:07:04
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:02:37
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:00:30
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:58:41
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:53:25
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:51:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-16 19:49:21
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 19:05:16
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-15 19:01:24
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 18:59:53
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-15 18:57:36
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 18:56:06
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 18:54:39
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-15 18:52:20
ngyuen xuan tho làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 18:49:37