Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn thị yến nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn thị yến nhi

Nguyễn thị yến nhi
Hello mọi người!!

Luyện toán

0 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 96

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.60 - Tổng điểm 66

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn thị yến nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 19:30:32
Nguyễn thị yến nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-22 00:33:39