Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
tik mk trc mk tik lại nhé

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:15:43
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:11:31
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:26:12
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:13:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:24:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:22:28