Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
tik mk trc mk tik lại nhé

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:15:43
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:13:34
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:24:56
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:11:31
Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:26:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:22:28