Tiểu Đào

Giới thiệu về bản thân

Thật sự cần một người biết tiếng Trung để cùng dịch truyện tranh. ỌAỌ