Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen anh minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen anh minh

nguyen anh minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

66 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6600

nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:14:38
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:23:29
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:53:42
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:20:05
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 20:48:44
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 20:12:40
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 20:42:37
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 21:38:53
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 20:17:39
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-07-19 21:19:16
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 21:01:30
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 20:21:23
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 20:15:51
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 21:21:54
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 21:18:32
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 20:57:13
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 21:16:54
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 21:11:59
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 21:51:26
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 19:30:58
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 21:20:32
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 21:20:40
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 21:09:39
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 21:09:16
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 21:48:24
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 21:14:30
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 21:30:38
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 21:49:29
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 20:53:39
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 19:08:51
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 20:28:50
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-08 20:19:01
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 20:24:04
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 20:52:38
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:47:03
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:54:07
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:18:04
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:04:08
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:28:56
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:31:51
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:13:57
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:53:21
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:05:23
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 20:23:32
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:03:16
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:26:13
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:08:30
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:50:00
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:45:46
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:51:12
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 20:36:45
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:42:31
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:15:42
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:50:04
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 15:42:32
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 19:57:29
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 20:41:52
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 20:23:29
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:48:49
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 19:49:55
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 19:46:13
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:01:21
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:02:56
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 21:12:07
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 20:23:43
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:51:43

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 21:24:38
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 19:33:05
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:48:19
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 19:51:29
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:28:47
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:03:33
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:11:35
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:44:03
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:04:41
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:00:14
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:28:13
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 19:38:50
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:16:48
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 19:11:15
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:34:49

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 20:50:25
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 20:58:51
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:12:40
nguyen anh minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:03:28

Điểm thi

nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-18 20:58:27
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-18 19:14:01
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-14 20:16:23
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-06 20:11:26
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-06 20:01:59
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-05 19:31:56
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:08:05
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-30 20:04:08
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:54:00
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-12 19:54:25
nguyen anh minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:32:50