Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Pham Hoang Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Pham Hoang Anh

Nguyen Pham Hoang Anh
Hãy vui vẻ như Bảo Bối của tui, niềm sống của tui là ZLY

Điểm thi

Luyện toán

15 -Trung bình 6.03 - Tổng điểm 2232

Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-14 16:28:04
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 16:17:51
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-10-06 16:19:21
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-10-08 16:00:48
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2014-10-08 16:06:58
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-14 16:11:50
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 15:43:40
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-01 15:43:07
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-11-01 16:45:57
Nguyen Pham Hoang Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-07-23 10:45:49