Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Huyền Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Huyền Anh

Phạm Huyền Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 3.49 - Tổng điểm 489

Phạm Huyền Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:12:17
Phạm Huyền Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 12:46:48
Phạm Huyền Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:22:57

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.04 - Tổng điểm 483

Phạm Huyền Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:27:14
Phạm Huyền Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:16:12

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phạm Huyền Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:07:05
Phạm Huyền Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-13 19:57:44
Phạm Huyền Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-12 20:51:29
Phạm Huyền Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-12 20:46:11
Phạm Huyền Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-12 20:30:04