Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Trần Quốc Bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Trần Quốc Bảo

Tạ Trần Quốc Bảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 1400

Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:25:03
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:21:59
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:54:30
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:40:00
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:34:42
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:52:14
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:49:04
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:45:17
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:40:57
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:37:42

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:48:45
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:45:29

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.51 - Tổng điểm 851

Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:20:14
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 22:09:09
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:28:05
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:58:59
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:06:48
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:09:11
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:16:46
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:11:22

Điểm thi