Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Trần Quốc Bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Trần Quốc Bảo

Tạ Trần Quốc Bảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:49:04
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:52:14
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:34:42
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:54:30
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:40:00
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:21:59
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:37:42
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:40:57
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:45:17
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:25:03
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:34:16
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:06:36

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:45:29
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:48:45

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:11:22
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:16:46
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:09:11
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:06:48
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:58:59
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:28:05
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 22:09:09
Tạ Trần Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:20:14

Điểm thi