Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ánh Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ánh Nguyễn

Ánh Nguyễn
ÁNH RẤT UI CA HÁT VÀ THÍCH CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA MUVIK OK

Luyện toán

0 -Trung bình 3.50 - Tổng điểm 70

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Ánh Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-09 17:01:50
Ánh Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 16:58:42
Ánh Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 16:56:35
Ánh Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 16:54:43
Ánh Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-09 16:52:19