Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với #Biinz_Tổng's. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

#Biinz_Tổng's

#Biinz_Tổng's
MOA~TXT.Yeonbin is real!Taegyu is real! #I_love_myself
  • Tên: #Biinz_Tổng's
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 9.07 - Tổng điểm 272

#Biinz_Tổng's đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:23:20
#Biinz_Tổng's đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:21:50

Điểm thi