Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhok Ngốc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhok Ngốc

Nhok Ngốc
add lại vs mik nha

Điểm thi

Nhok Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-12 22:11:39
Nhok Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 21:47:04

Luyện toán

0 -Trung bình 6.33 - Tổng điểm 253