Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khúc Dương Phương Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khúc Dương Phương Linh

Khúc Dương Phương Linh

Luyện toán

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 20:42:25
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 15:58:52
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 16:54:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 20:22:11
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 11:26:36
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 20:36:18
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 21:09:14
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:18:26
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:40:46
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 10:46:28
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:55:16
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:52:43
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:34:07
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:52:39
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 16:14:42
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:42:51
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:38:49
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:04:17
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:29:29
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:14:57
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:25:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:23:04
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:35:36
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 11:00:12
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:29:17
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:27:15
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:13:58
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 14:56:26
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:17:33
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:06:17
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:01:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:16:02
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:30:25
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:12:41
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:59:47
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:45:18
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:50:16
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:56:58
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:06:20
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:25:06
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:37:51
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:37:21
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:16:29
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:05:05

Luyện văn - Tiếng Việt

57 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5700

Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 08:43:50
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:03:44
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 20:06:49
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 15:10:47
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 16:11:46
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:04:13
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:08:32
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 17:03:16
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:58:52
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 20:02:43
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 19:56:20
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 17:15:50
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:11:56
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:50:32
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:53:30
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:03:28
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 15:10:03
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:19:01
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:01:03
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:04:43
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:26:34
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:39:36
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:36:04
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:54:01
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:48:32
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 17:04:42
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 22:00:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:58:06
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 22:07:35
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:40:34
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 16:20:26
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:11:51
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 10:30:07
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:48:30
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:57:57
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:25:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:06:47
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:38:01
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:48:23
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 21:58:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:26:49
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 21:58:53
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:35:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:44:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 19:36:28
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:50:26
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 08:36:11
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 17:18:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:01:24
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:42:30
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 14:43:58
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:12:56
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 16:45:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 16:56:01
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 08:22:01
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:52:55
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:01:46

Luyện Tiếng Anh

73 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7300

Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:22:53
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:40:13
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:50:49
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 10:20:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:50:19
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 09:08:37
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 09:12:56
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 09:16:57
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:01:13
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:13:29
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:33:39
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:03:46
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:09:44
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:16:43
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:20:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:24:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:33:16
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:40:49
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:46:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:50:23
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:54:10
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:58:44
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 10:04:01
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:15:49
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:34:23
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:31:17
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 10:12:34
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:25:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:14:35
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:19:17
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:49:00
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:58:23
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:12:03
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:30:42
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:14:58
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:13:44
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:13:42
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:20:41
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:20:10
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:16:39
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:26:22
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:54:06
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:58:17
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:09:16
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:36:57
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:23:45
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:22:58
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:40:48
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:26:39
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 20:49:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:10:19
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:15:15
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:30:48
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 20:37:10
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 10:28:21
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:43:12
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:08:09
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 20:53:56
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:47:50
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:19:36
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:04:07
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:43:05
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 10:40:35
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:07:58
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 10:47:48
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:09:05
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:06:11
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:10:52
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:13:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:16:05
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:19:03
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:34:46

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-12 10:43:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:06:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 20:49:00
Khúc Dương Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-23 08:20:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-28 20:16:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-14 22:05:13
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-28 20:13:48