Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khúc Dương Phương Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khúc Dương Phương Linh

Khúc Dương Phương Linh
Hi every one! Welcome to visit my home! My name is Linh. Im 12 years old. Hope everyone will help and remember to make friends with me!

Luyện toán

9 -Trung bình 6.96 - Tổng điểm 1670

Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:40:46
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 20:18:26
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 21:09:14
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 20:36:18
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 20:42:25
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 11:26:36
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 16:54:54
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 20:22:11
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 15:58:52

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 7.39 - Tổng điểm 2217

Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 16:20:26
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:39:36
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 15:10:03
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 17:15:50
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 19:56:20
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 20:02:43
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:58:52
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 17:03:16
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:08:32
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:04:13

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 3351

Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 10:12:34
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:31:17
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:34:23
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:15:49
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 10:04:01
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:58:44
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:54:10
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:50:23
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:46:59
Khúc Dương Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:40:49

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:06:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 20:49:00
Khúc Dương Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-23 08:20:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-28 20:16:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-14 22:05:13
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-28 20:13:48