Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức Thái Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức Thái Sơn

Nguyễn Đức Thái Sơn
Chào mừng và cảm ơn đã ghé thăm nhà của mình nhé 😬😬😬😑😑😑😑😑😁😁😁😁😁😁😁😁🎴

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 17:36:13
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:11:27
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 22:24:32
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 22:05:14
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 17:00:25
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:23:23
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 17:54:34
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:51:44
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 22:14:37
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 22:52:37
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 22:03:06
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 23:11:07
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 10:58:42
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 23:00:59
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 10:47:58
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 11:02:37

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 19:06:33
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 17:12:11

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 17:17:11
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:04:43
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 21:37:21
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:32:09
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 21:43:11
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 21:50:38
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 15:43:55
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 15:49:41
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 20:45:49
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 21:07:42
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 07:58:10
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:52:38
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:54:59
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 21:59:54
Nguyễn Đức Thái Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 22:07:43

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-22 22:09:14
Nguyễn Đức Thái Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-22 22:00:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-17 10:40:05
Nguyễn Đức Thái Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-10 14:08:51