Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Animation FC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Animation FC

Animation FC
I ' am Animation , you can add friend with I in the Zing Me , my account Zing Me is @toquanghuy2710 - Đậu Đỏ Admin .

Luyện toán

0 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 106

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Animation FC làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-22 08:52:43
Animation FC làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-22 08:49:39
Animation FC làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-22 08:43:33