Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bui Huyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bui Huyen

Bui Huyen
Ku

Luyện toán

21 -Trung bình 9.55 - Tổng điểm 2196

Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 22:04:16
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 17:07:27
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 17:01:06
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 16:59:41
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 16:57:20
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 16:51:01
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 18:11:27
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 18:00:17
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 19:04:58
Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 14:58:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.77 - Tổng điểm 143

Bui Huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:17:43

Điểm thi

Bui Huyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:59:38
Bui Huyen làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:56:37
Bui Huyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-31 22:23:45
Bui Huyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-04 20:25:30