Nguyễn Ngọc Tâm Giao

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Ngọc Tâm Giao
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

bao gạo cân nặng là:

50:2=25 (kg)

bao đậu cân nặng là:

25+12=37(kg)

trung bình mỗi bao cân nặng là:

(50+25+37):3=37,3(kg)

đáp số :37,3kg