Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sơn Nguyễn Lê. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sơn Nguyễn Lê

Sơn Nguyễn Lê
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Sơn Nguyễn Lê làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-21 14:50:47

Luyện toán

1 -Trung bình 7.33 - Tổng điểm 220

Sơn Nguyễn Lê đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 15:35:30