Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bô Lão Thời Thượng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bô Lão Thời Thượng

Bô Lão Thời Thượng
vcl

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:49:01
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 06:51:14
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 19:53:55
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 19:11:22
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 20:54:28
Bô Lão Thời Thượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 07:52:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Bô Lão Thời Thượng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-17 16:21:02
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 18:07:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 17:58:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-06 19:39:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-06 19:37:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-06 19:35:39