Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhat Lee Vo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhat Lee Vo

Nhat Lee Vo
Aikatsu! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình rất yêu Toán học và Âm nhạc .

Luyện toán

2 -Trung bình 8.12 - Tổng điểm 325

Nhat Lee Vo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 18:31:48
Nhat Lee Vo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 21:54:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nhat Lee Vo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-02 18:38:05
Nhat Lee Vo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-02 18:31:25