Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Thanh Trà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Thanh Trà

Trần Thị Thanh Trà
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Trần Thị Thanh Trà
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 12SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 2SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 2.61 - Tổng điểm 183

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Thị Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 11:30:18