Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Nguyen Phuc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Nguyen Phuc

Thanh Nguyen Phuc
♪ ...P𝗵𝗼̂́ 𝘅𝗮 đ𝗲̂𝗺 đ𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗲̂𝗺 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝗮̆𝗻𝗴 .T𝗵𝗮̂́𝗽 𝘁𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗼 đ𝗼̂𝗶 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗮𝗻𝗴 đ𝘂̀𝗮 𝘃𝘂𝗶 đ𝗮̆́𝗺 𝘀𝗮𝘆... ♩

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Thanh Nguyen Phuc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-03-16 16:32:59
Thanh Nguyen Phuc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-01-27 12:42:15