Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khiêm Phạm Ngọc Gia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khiêm Phạm Ngọc Gia

Khiêm Phạm Ngọc Gia
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 60