Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Tùng Phạm Văn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Tùng Phạm Văn

Thanh Tùng Phạm Văn
haizzz

Luyện toán

4 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 467

Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 23:14:18
Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 22:06:43
Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 20:32:50
Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:30:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 13:14:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 13:12:49
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-06 15:09:14
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-03 12:15:27
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-03 12:11:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-19 09:58:34
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 09:55:59