Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Tùng Phạm Văn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Tùng Phạm Văn

Thanh Tùng Phạm Văn
haizzz

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 22:06:43
Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:30:45
Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 23:14:18
Thanh Tùng Phạm Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 20:32:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 13:14:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 13:12:49
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-06 15:09:14
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-03 12:15:27
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-03 12:11:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-19 09:58:34
Thanh Tùng Phạm Văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 09:55:59