Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đệ tử Trịnh Đức Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đệ tử Trịnh Đức Tiến

Đệ tử Trịnh Đức Tiến
Tôi bị cạn lời rồi, tạm như này vậy : Chào mik là thành viên (ღteamღVTP) và (❖𝕥𝔢𝔞𝕞 đạ𝔦 𝔟àⓝℊ`✔) và olm lỗi nặng, tôi tạm ẩn một thời gian, đến tuần sau đi
  • Tên: Đệ tử Trịnh Đức Tiến
  • Điểm hỏi đáp: 114SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi