Thạch Ngân Hoa

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Thạch Ngân Hoa
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Trường hợp xấu nhất bốc phải:

1bóng đen+1bóng xanh+2bóng vàng+2bóng trắng+2bóng đỏ=9bóng

Để chắc chắn có 3 quả bóng cùng màu thì cần bốc ít nhất số bóng:

           9 + 1 = 10 ( bóng)

hình như trên ghi là Sabc bằng 30 cm rồi còn j nữa