Vũ Gia Phúc

Giới thiệu về bản thân

hés sờ lô hés sờ li li Phúc đây cái gì cũng hỏi :))
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

A=1999×1995=(1997+2)×(19972)=1997×19972×2=1997×19974B=1994×2000=(19973)×(1997+3)=1997×19973×3=1997×19979Vıˋ:1997×1997=1997×1997Vaˋ:4<9Ne^n:1997×19974>1997×19979Vy:1999×1995>1994×2000

EM CHỊU THÔI EM LỚP 4

Happy new year, em chịu, em lớp 4 :|