Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dũng Lê Trí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dũng Lê Trí

Dũng Lê Trí
...

Luyện toán

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 19:29:19
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-17 09:50:17
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 20:57:09
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2015-12-14 08:04:24
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 20:56:46
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 06:00:48
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 05:58:31
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 06:02:55
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 11:17:45
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 06:18:56
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 06:20:26
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 19:11:00
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 06:21:50
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 08:51:44
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 19:50:44
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 16:51:19
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 17:32:32
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 19:34:26
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 06:36:31
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 06:03:36
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 20:56:05
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 09:52:37
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 15:25:47
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: (Phần 2) Chỉnh hợp, tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:30:17

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 20:48:40

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 08:59:11
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 08:57:54
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 20:43:27
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-04 09:54:27
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-27 11:24:57
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 11:19:28