Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dũng Lê Trí. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dũng Lê Trí

Dũng Lê Trí
...

Luyện toán

23 -Trung bình 6.41 - Tổng điểm 4100

Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 15:25:47
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 09:52:37
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 19:11:00
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 20:57:09
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 20:56:46
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 06:20:26
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 06:21:50
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 06:18:56
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 11:17:45
Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 06:02:55

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 7.11 - Tổng điểm 569

Dũng Lê Trí đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 20:48:40

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 08:59:11
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 08:57:54
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-23 20:43:27
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-04 09:54:27
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-27 11:24:57
Dũng Lê Trí làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-27 11:19:28