Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Son Nguyen Cong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Son Nguyen Cong

Son Nguyen Cong
Chào mừng các bạn ở trường THCS Xuân Diệu thăm Nguyễn Công Sơn! Thế giới của tớ gồm: Edogawa Conan và Kaitou Kid.

Luyện toán

113 -Trung bình 9.55 - Tổng điểm 11840

Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:34:27
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 15:21:25
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-25 14:06:53
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-24 15:19:59
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 09:58:16
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 10:34:15
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 13:55:15
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 08:50:28
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 15:19:23
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 15:13:58

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 22:02:30

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-10-17 20:59:33
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-17 20:39:47
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-03 15:38:14
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-03 15:31:23
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-01 08:52:20
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-01 08:45:13
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-01 08:34:14
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-13 08:56:43
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-09 15:51:20
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-29 14:57:58
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-27 15:33:51
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-29 14:48:15
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-19 08:49:27
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:33:06
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-05 10:40:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-29 10:31:01
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 09:14:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-09 21:59:58
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-25 14:25:39
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-25 14:23:09
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-20 11:07:45
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-20 11:04:00
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-20 11:00:46
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-20 10:53:40
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-20 10:50:05
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-06-17 09:42:36
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:44:15
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:39:26
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:27:32
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:03:00