Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Son Nguyen Cong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Son Nguyen Cong

Son Nguyen Cong
Chào mừng các bạn ở trường THCS Xuân Diệu thăm Nguyễn Công Sơn! Thế giới của tớ gồm: Edogawa Conan và Kaitou Kid.

Điểm thi

Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-03 15:38:14
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-03 15:31:23
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-01 08:52:20
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-01 08:45:13
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-01 08:34:14
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-13 08:56:43
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-09 15:51:20
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-29 14:57:58
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-27 15:33:51
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-29 14:48:15
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-19 08:49:27
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:33:06
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-05 10:40:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-29 10:31:01
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 09:14:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-09 21:59:58
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-25 14:25:39
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-25 14:23:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-20 11:07:45
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-20 11:04:00
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-20 11:00:46
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-20 10:53:40
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-20 10:50:05
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-06-17 09:42:36
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:44:15
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:39:26
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:27:32
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-05 21:03:00
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-31 17:03:25
Son Nguyen Cong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 16:50:36

Luyện toán

112 -Trung bình 9.55 - Tổng điểm 11745

Lần cuối làm bài: 2017-08-25 13:59:22
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một phần hình tam giác, hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 12:43:31
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 12:21:47
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 10:17:08
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 18:04:24
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 08:13:29
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 16:59:11
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 08:30:20
Son Nguyen Cong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 09:37:10
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 16:03:52