Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vo Van Thinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vo Van Thinh

Vo Van Thinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Vo Van Thinh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 6.93 - Tổng điểm 416

Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 11:56:21
Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:26:59
Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 22:11:22

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 09:13:49

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 7.90 - Tổng điểm 158

Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 13:17:41

Điểm thi

Vo Van Thinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-21 08:57:16
Vo Van Thinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-20 21:37:04
Vo Van Thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 09:17:00