Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vo Van Thinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vo Van Thinh

Vo Van Thinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Vo Van Thinh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:26:59
Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 22:11:22
Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 11:56:21

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 09:13:49

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vo Van Thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 13:17:41

Điểm thi

Vo Van Thinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-21 08:57:16
Vo Van Thinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-20 21:37:04
Vo Van Thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 09:17:00