Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với M. ichibi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

M. ichibi
sang youtube Đăng kÝ kênh mik nha Tên kênh là Ichibi YTVN

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 19:31:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:25:27
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:35:54
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:27:15
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:28:23
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:29:11
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:29:47
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:58:41
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 20:40:24
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:25:12
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:29:36
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:57:03
M. ichibi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 2: Grammar: Comparative forms of adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:01:23

Điểm thi

M. ichibi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-29 19:47:03