Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trên thế gian này mọi thứ đều là giã. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trên thế gian này mọi thứ đều là giã

trên thế gian này mọi thứ đều là giã
ba mẹ là tất cả của tôi
  • Tên: trên thế gian này mọi thứ đều là giã
  • Đang học tại: Trường THCS Nghĩa Chánh
  • Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
  • Điểm hỏi đáp: 1296SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

18 -Trung bình 9.49 - Tổng điểm 1992

trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 18:53:48
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 07:08:36
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:12:12
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:05:27
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:37:29
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:34:57
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:33:29
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:27:27
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:29:29
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:09:08

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 8.89 - Tổng điểm 800

Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:16:10
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 08:13:42
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 17:53:17
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 07:55:21
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 08:18:40
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 07:44:21
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 07:51:51
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 10:20:13

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:55:11
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 17:59:02
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:25:37
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 18:03:18
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 07:32:07
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 07:39:47
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 17:54:47
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 17:55:18
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 17:56:29
trên thế gian này mọi thứ đều là giã đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:55:40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 14:51:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 14:36:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 10:29:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 06:35:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-24 17:37:27