Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phong Vũ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phong Vũ

Phong Vũ
Chào mừng những ai muốn chinh phục đỉnh Olympia !!! :))
  • Tên: Phong Vũ
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 9SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 4.96 - Tổng điểm 248

Phong Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 19:18:23
Phong Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 12:58:07

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phong Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 13:38:56
Phong Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 13:46:54

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 7.23 - Tổng điểm 217

Phong Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 19:24:11

Điểm thi