Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Xuyến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Xuyến

Đàm Xuyến
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Đàm Xuyến
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đàm Xuyến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 22:02:13
Đàm Xuyến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 20:16:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi