Gia hân

Giới thiệu về bản thân

có ai chơi play together VNG ko
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

nha bạn ❤❤❤

 

1100 + 199 = 1299  

10111 + 10000 = 20111

100000 + 817429 = 917429

12341+11234 = 23575

100 x 100 = 10000

nha bạn ❤❤❤

20 x 20 = 400 

nha bạn ❤❤❤

Từ 1000 đến 9999 có:

( 9999-1000 ):1 + 1 = 9000 ( số )

Từ 1000 đến 9999 có số lượng số chia hết cho 5 là:

( 9995 - 1000 ) : 5 + 1 = 1800( số )

Từ 1000 đến 9999 có số lượng số không chia hết cho 5 là:

9000 - 1800 = 7200 ( số )

Đáp số: 7200 số

❤❤❤

Các trang từ 1 đến 9: có 9 trang, mỗi trang viết 1 chữ số. 
Các trang từ 10 đến 99: có 90 trang, mỗi trang viết 2 chữ số. 
Các trang từ 100 đến 250 : có 151 trang, mỗi trang viết 3 chữ số. 
Vậy phải viết tất cả là: 
9 x 1 + 90 x 2 + 151 x 3 = 642 ( chữ số ) 
Đáp số : 642 chữ số

❤❤❤

Độ dài của chiều cao là:

12 : 2 = 6 ( cm )

Diện tích hình bình hành đó là:

12 x 6 = 72 ( cm)

           Đáp số : 72 cm2

❤❤❤

Mẹ: Daisy. Dậy đi. Bữa sáng đã sẵn sàng.

Daisy: OK, mẹ. Nhưng mấy giờ rồi?

Mẹ: Bây giờ là bảy giờ.

Daisy: Cảm ơn mẹ.

Mẹ: Đây là bữa sáng, Daisy.

Daisy: Wow. Chúng tôi ngon quá.

Mẹ: Ừ. Bữa sáng có trứng, mì và rau.

Daisy: Cảm ơn mẹ rất nhiều.

Mẹ: Cảm ơn con, Daisy.

nha bạn ❤❤❤

hello dùng với người gặp lần đầu
hi dùng với người quen

cái này đùng ko zị ???