Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngô boitran. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngô boitran

ngô boitran
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: ngô boitran
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 3.47 - Tổng điểm 104

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 320

ngô boitran đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói với con
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:36:29
ngô boitran đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 19:52:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

ngô boitran làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-08-14 09:21:51
ngô boitran làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 09:10:45