Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với the loser. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

the loser

the loser
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 327

the loser đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 09:44:52
the loser đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 07:51:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.45 - Tổng điểm 9

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

the loser làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-13 13:30:17
the loser làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-06 15:16:28