Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Lương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Lương

Hoàng Lương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 4.71 - Tổng điểm 518

Lần cuối làm bài: 2018-09-25 19:47:33
Hoàng Lương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:43:51

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 5.04 - Tổng điểm 706

Hoàng Lương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:01:19
Hoàng Lương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:09:46
Hoàng Lương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:03:06
Hoàng Lương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:39:53
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:33:08

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi