Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 阮草~๖ۣۜDαɾƙ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

阮草~๖ۣۜDαɾƙ

阮草~๖ۣۜDαɾƙ
.....

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:27:56
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 19:39:49
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:24:47
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 17:30:46
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 19:24:06
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 13:43:03
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 11:38:06
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 22:00:38

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng chí
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:45:58
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:37:57
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:30:10
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 22:38:35
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:07:09
阮草~๖ۣۜDαɾƙ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 22:47:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

阮草~๖ۣۜDαɾƙ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-20 21:45:57
阮草~๖ۣۜDαɾƙ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-28 19:44:39