Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❋ℳøøn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❋ℳøøn

❋ℳøøn
Idol t đc 2 quả r :> 10đ CN + 10 Sử - có động lực đi học r [https://www.pinterest.com/tieungunhi5/ - Follow giúp tớ nha] Avt đôi vs: vcm2007 (Purinsu X Cấm đụng) huytu12 (a 2 t nhoa) # Cô gái tháng 6

Luyện toán

8 -Trung bình 6.30 - Tổng điểm 882

❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 13:43:03
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:27:56
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 22:00:38
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:24:47
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 11:38:06
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 19:24:06
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 17:30:46
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 19:39:49

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 643

❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:07:09
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 22:38:35
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:30:10
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:37:57
❋ℳøøn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng chí
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:45:58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

❋ℳøøn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-20 21:45:57
❋ℳøøn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-28 19:44:39