Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Şŭ²⁴ʱ (Cool Team). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Şŭ²⁴ʱ (Cool Team)

Şŭ²⁴ʱ (Cool Team)
Off 2-3 days [ Like + sub cho tớ :< : https://www.youtube.com/watch?v=0LS9adhqrps ] Nhà có đứa con hơi dốt đề nghị khách đến nhà không hỏi:Năm nay cháu học sinh gì. Nó điên lên oánh khách , gia chủ ko quản được. Xin cảm ơn. ---- Avt đôi vs Gấu nhà tớ: xuka1313 (Iu lắm lun) ---- Fl giùm Su với ak: https://www.pinterest.com/caok6/ ---- Fl giùm Xuka nữa nà: https://www.pinterest.com/xukadevil/ ---- Fl giùm Music đc hem: https://www.pinterest.com/music356/ ---- Tiện thể fl giùm 刘梦 lun nhóa :3 https://www.pinterest.com/manga_toon/

Luyện toán

8 -Trung bình 6.21 - Tổng điểm 932

Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 13:43:03
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:27:56
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 22:00:38
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:24:47
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 11:38:06
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 19:24:06
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 17:30:46
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 19:39:49

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 7.43 - Tổng điểm 743

Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 22:47:56
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:07:09
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 22:38:35
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:30:10
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:37:57
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng chí
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:45:58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-20 21:45:57
Şŭ²⁴ʱ (Cool Team) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-28 19:44:39