Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phước Hậu Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phước Hậu Nguyễn

Phước Hậu Nguyễn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phước Hậu Nguyễn
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 6.25 - Tổng điểm 250

Phước Hậu Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 21:08:59
Phước Hậu Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 13:46:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phước Hậu Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-25 11:37:22