Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với KIM TAEHYUNG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

KIM TAEHYUNG

KIM TAEHYUNG
ARMY chính thức .

Luyện toán

21 -Trung bình 8.76 - Tổng điểm 2365

KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 09:41:32
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 14:37:27
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 14:46:17
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:38:48
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 20:21:06
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 08:53:45
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 20:58:40
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 07:48:45
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 08:37:50
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 20:19:05

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 4573

KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 21:31:29
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 21:50:23
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 14:57:40
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 21:51:59
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 07:18:27
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 08:33:34

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 8.95 - Tổng điểm 3044

KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 09:51:31
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 09:53:55
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 18:01:05
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 17:58:27
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 20:35:59
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 06:47:11
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 21:32:08
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 16:39:03
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:25:38
KIM TAEHYUNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:28:04

Điểm thi

KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-02 21:31:41
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:30:15
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:23:08
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-07 08:42:16
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-07 08:37:27
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-25 15:28:27
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-25 15:22:22
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-25 15:17:57
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-25 15:10:52
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-25 15:03:30
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-25 15:00:59
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-25 08:30:02
KIM TAEHYUNG làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-25 08:22:23