Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm

Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm
Chào!!!

Luyện toán

10 -Trung bình 9.85 - Tổng điểm 1182

Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:18:37
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:15:50
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 11:16:48
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 12:16:12
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 16:22:56
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 16:19:26
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 21:07:33
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 14:22:24
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:11:42
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 13:53:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 13:50:40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-05 13:51:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 10:02:34
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-08-05 10:00:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 09:56:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 09:40:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-05 09:33:30