Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tam mai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tam mai

tam mai
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: tam mai
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: -7SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 9.70 - Tổng điểm 97

Điểm thi

tam mai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-20 10:53:43
tam mai làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 10:28:25
tam mai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-20 10:19:14
tam mai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 10:02:54