Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tùng vũ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tùng vũ
ai vô là phải kb nha

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

tùng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 12:22:29
tùng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:57:20
tùng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 16:31:10
tùng vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 20:08:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi