Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khiên Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khiên Nguyễn

Khiên Nguyễn
chào mn \'.\'
  • Tên: Khiên Nguyễn
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 14:45:17
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 14:02:34
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:07:12
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:49:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 15:21:32
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:13:12
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:11:12
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:12:04
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:16:50
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:17:36
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:45:48
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:11:20

Điểm thi

Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-04 16:27:39
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 16:12:06
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-28 10:17:21
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-28 10:00:14
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-26 20:14:47
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 18:08:49
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-25 18:03:34
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 17:59:17
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-24 10:25:20
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-20 11:25:01