Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trường tiểu học Yên Trung số 2 Bắc Ninh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trường tiểu học Yên Trung số 2 Bắc Ninh

Trường tiểu học Yên Trung số 2 Bắc Ninh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm ngôi nhà thân yêu của tôi
  • Tên: Trường tiểu học Yên Trung số 2 Bắc Ninh
  • Đang học tại: Trường THCS Yên Phong
  • Địa chỉ: Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
  • Điểm hỏi đáp: 7SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 5.35 - Tổng điểm 214

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi