Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Đạt . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Đạt

Hoàng Đạt
Anh thích số 318 vì: 3 x 8 x 1 = 24 giờ Anh luôn nhớ Em_ 3+8+1=12 tháng anh luôn theo dõi em _ 8 -(3+1)=4 mùa anh luôn bên cạnh em_(8+1):3= 3 quá khứ, hiện tại và tương lai _ Và cuối cùng là 3 chữ, 8 kí tự và 1 ý nghĩa: I LOVE YOU

Luyện toán

18 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 1888

Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:06:52
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 21:00:45
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:28:43
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:24:03
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 14:20:12
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 14:21:02
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 13:52:38
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 13:49:45
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:24:05
Hoàng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 14:05:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoàng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-19 21:24:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-19 21:22:29
Hoàng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-19 21:02:49