Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Long Nguyễn Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Long Nguyễn Thành

Long Nguyễn Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Long Nguyễn Thành
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

133 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13300

Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 19:27:47
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-02-19 21:00:08
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 21:39:56
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 18:46:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 21:27:49
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:15:41
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:10:11
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 20:47:53
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:46:19
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 20:36:59
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 22:42:08
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:46:56
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:11:51
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:38:39
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:51:51
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:51:27
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:02:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:05:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:31:56
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:34:17
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 09:26:56
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 15:18:27
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 15:25:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:45:29
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:43:39
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:30:38
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 18:25:32
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 10:28:19
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 14:56:47
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:12:42
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 22:15:06
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 10:38:50
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 15:54:06
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 16:14:12
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 16:01:18
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:16:09
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:48:23
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 22:00:52
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:30:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:32:13
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 15:12:57
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 11:06:18
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:47:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:52:21
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:05:38
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:09:58
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:44:58
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 21:20:10
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 21:14:20
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 21:19:35
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 17:15:53
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 17:27:07
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 17:32:17
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:53:42
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:33:52
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:28:25
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:45:44
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 22:26:18
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:51:19
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:00:20
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:18:20
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:41:30
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 22:14:49
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 21:47:32
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:34:50
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:53:21
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 21:58:49
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:30:19
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 22:10:56
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:22:52
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:11:29
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:21:21
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:36:52
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:49:54
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:47:28
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:43:42
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 22:07:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 22:01:09
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 21:48:22
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 22:22:13
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 22:56:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:38:24
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 22:02:30
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:40:46
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:34:09
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 22:05:09
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:57:27
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 22:26:44
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:39:55
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:12:20
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 22:19:40
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:13:33
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 22:06:54
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 22:02:10
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 20:38:50
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 20:13:46
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 20:28:48
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:46:51
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 22:06:11
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:58:34
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:14:01
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:16:50
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:51:13
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:30:41
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:02:55
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:46:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 22:12:25
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:21:00
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:41:22
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:53:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:03:37
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:05:14
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:40:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:36:37
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 21:15:59
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:50:29
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:09:04
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 21:46:59
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:24:41
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:44:24
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 22:00:50
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 21:57:39
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 21:54:53
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:57:55
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 22:03:40
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 22:09:58
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:34:19
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:51:27
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 22:01:22
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 23:01:53
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:27:30
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 21:01:55
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 22:30:24

Luyện văn - Tiếng Việt

92 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9200

Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:51:49
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 20:58:11
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 18:30:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:35:26
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 19:27:52
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 19:45:35
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 18:24:14
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 18:13:46
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:09:39
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:38:11
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:44:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:34:39
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:51:17
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 22:01:08
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 22:08:22
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:27:38
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:42:09
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:48:46
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 21:21:56
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 21:53:32
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:40:22
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:36:45
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:57:17
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 21:50:29
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 21:53:06
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:42:19
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:46:03
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 20:09:41
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 21:32:10
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 22:04:42
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:52:04
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 21:02:34
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:15:24
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 20:55:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lòng yêu nước
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:06:08
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 21:49:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:47:16
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:52:14
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:55:37
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:47:03
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:53:48
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:57:41
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:04:22
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 20:35:05
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:20:31
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:29:33
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:43:49
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 22:00:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 22:10:18
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:30:45
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:38:29
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:04:38
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:24:24
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:31:31
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:53:51
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:26:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:32:18
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:43:30
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:15:25
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:22:47
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:47:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:53:01
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:49:34
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:45:32
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:50:07
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 21:39:24
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 22:03:52
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:54:20
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:23:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:59:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:11:10
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:15:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:25:26
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:37:08
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:45:01
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 22:13:11
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:57:43
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:37:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:45:47
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:59:57
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:13:16
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:11:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:44:21
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:04:49
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:10:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:54:35
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:12:08
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 20:29:42
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 23:01:19
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 23:16:02
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 23:11:05
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 21:57:28

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:19:48
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:13:36
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:23:39
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:26:38
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:28:06
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:33:36
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:46:54
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:30:18
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:50:29
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:46:07
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:56:42
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 22:16:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:04:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:09:39
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:02:07
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 22:07:04
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 22:03:20
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 22:13:31
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:46:26
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:30:11
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:33:11
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 21:51:41
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:00:40
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:04:37
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:53:02
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:57:33
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:06:17
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 22:16:59
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:23:53
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:34:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:37:34
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:42:24
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:50:52
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:16:16
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:29:53
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:37:52
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:41:10
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:52:03
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:40:13
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:48:01
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:34:28
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:39:30
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:44:32
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:54:14
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:51:09
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:52:30
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:19:20

Điểm thi