Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Long Nguyễn Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Long Nguyễn Thành

Long Nguyễn Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Long Nguyễn Thành
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

115 -Trung bình 8.42 - Tổng điểm 15568

Lần cuối làm bài: 2019-12-05 22:15:48
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:36:37
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:40:56
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:05:14
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:03:37
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:53:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:41:22
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:21:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 22:12:25
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:46:15

Luyện văn - Tiếng Việt

86 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 10228

Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:54:35
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:04:49
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:44:21
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:10:15
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:11:15
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:13:16
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:59:57
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:45:47
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:37:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:57:43

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 5515

Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:09:39
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:04:00
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:52:03
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:19:20
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:52:30
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:51:09
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:48:01
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:40:13
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:44:32
Long Nguyễn Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:39:30

Điểm thi