Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với anh Hào Trần. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

anh Hào Trần

anh Hào Trần
Chào các bạn mình là hào béo lớp 5b Trường TH phúc lợi đây . Ai ghé thăm kb với mình nha . Mình rất giỏi có thể giải được tất cả các câu hỏi khó từ lớp 1 - 9 đây . Giỏi chưa !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:23:35
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:20:49
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:19:04
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:18:06
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:16:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:15:00
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 09:13:04
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 08:51:54
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-31 20:47:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-31 20:43:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-02-28 10:52:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-28 10:50:42
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-28 10:48:27
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-28 10:46:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-02 09:13:22
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-02 09:10:15
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-02 09:08:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-02 09:07:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-02 09:02:25
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-20 16:19:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-20 16:18:25
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-20 16:16:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-20 16:14:15
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-20 16:11:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-20 16:09:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-20 10:04:27
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-20 10:00:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-20 09:58:37
anh Hào Trần làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-20 09:57:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-20 09:56:20

Luyện toán

13 -Trung bình 7.84 - Tổng điểm 1411

anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 11:50:55
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-06-26 07:09:51
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-06-28 16:08:14
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-07-03 08:13:17
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 08:14:43
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-07-02 08:08:13
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-07-09 15:32:36
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 08:24:43
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-02 08:25:36
anh Hào Trần đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-10 15:14:53